Alpa Patel New Gujarati Krishna Song 2020 Download Mp3 & Watch Lyrics Video

Mane Lai Ja Ne Tari Sangath Tara Vina Gamtu Nathi

Song Title – Mane Lai Ja Ne Tari Sangath Tara Vina Gamtu Nathi

Download

Singer: Alpa Patel

Lyrics: K’ Dan

Music: Ajay Vagheshwari

Recording: Paresh Patel { Vagheshwari }

Cast: Om Baraiya, Twinkle Patel, Ankit Kheni, Bhumi Chudasm

Concept – DOP – Editor – Director: Pranav Jethva {JP}

Producer: Naresh Navadiya Organizer

Choreographer: Pankaj Parmar

D.O.P Assistant: Chirag Mulani

Production: Ashvin Jethva, Raj Prajapati

Drone Camera: Abhay Chauhan

Makeup & hair: Panna

Photography – Rj Ranpariya

Watch Full HD VideoMane Lai Ja Ne Tari Sangath Tara Vina Gamtu Nathi

Gujarati Prem Geet