Tara Ghar Ne Aagal Diva Thay Che Tara Vivah Rakesh Barot New Song

Vivah Mp3 Song Download

Title – Vivah Mp3 Song Download – Rakesh Barot

Singer: Rakesh Barot

Lyrics: Manu Rabari

Music: Mayur Nadiya

Watch Full Video Song – Vivah Mp3 Song Download

Song Lyrics

Pan Hamachar Malya Mane Havarma
Are Re Pan Me Manyu Nahi
Pan Dodi Aayo Tari Sheriye
Are Re Joyu Jate Me Ubho Rahi

Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Tara Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Hamachar Baar Thi Malya Mane Eva

Mara Re Vagar Badhane Khabar..(2)
Amane Na Ganya Tame Kai Keva Jeva
Sachu Kahi De Na Kari Te Jaan Kem
Rakhyo Mujne Kem Re Ajan Te

Tu Nikali Futeli Mane Gai Teto Meli..(2)
Tu Nikali Futeli Mane Gai Teto Meli
Ja Rom Tane Meli Maro Rom Tane Meli

Tara Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Hamachar Baar Thi Malya Mane Eva
Hamachar Baar Thi Malya Mane Eva

Fulada Verana Aangane Toran Bandhana Barane
Lagna Na Tona Vivah Na Gona
Joi Vagya Ghar Ghar Re..(2)

Jivashu Ame Maand Re Parane
Mara Par Vite E Man Maru Jaane

Maru Thavu Hoy E Thay Tane Badhu Mali Jaay..(2)
Maru Thavu Hoy E Thay Tane Badhu Mali Jaay
Ja Rom Tane Meli Maro Rom Tane Meli

Tara Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Hamachar Baar Thi Malya Mane Eva
Hamachar Baar Thi Malya Mane Eva

Mendi Bharela Haath Ma Joya Me Parka Ni Saathma
Mangal Vartashe Jiv Maro Jaashe
Jivavanu Rahyu Have Yaad Ma..(2)

Tara Man Ni Vaat Tu Jaane
Chodi Gai Tu Aa J Khara Taane
Taro Sukhi Re Sansar Evi Dua Maari Yaar

Taro Sukhi Re Sansar Evi Dua Maari Yaar
Sukhi Re Sansar Evi Dua Mari Yaar
Ja Rom Tane Beli Maro Rom Tane Beli

Tara Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Gharni Aagal Diva Thay Che Tara Vivah
Hamachar Baar Thi Malya Mane Eva
Hamachar Baar Thi Malya Mane Eva

Hamachar Baar Thi Malya Mane Eva

See also  Zindagi Ma Dard Che Ne Dard Ma Maja